Gazdaságinformatikai fejlesztések

 

Az alprojekt fókuszában a folyamat-, a szervezet- és az informatikai szolgáltatásfejlesztés állt az Egyetem versenyképességének növelése érdekében. Megvalósult az irányítás összehangolása, korszerűsítése, IT rendszerek fejlesztése, gazdálkodási, működési és kontrolling koncepció felülvizsgálata, a kritikus működési folyamatok felmérése és megújítása. Képzésekkel fejlesztettük az intézmény működésében meghatározó szerepet játszó humánerőforrás-kapacitás szakmai kompetenciáit.

Bevezettük az Infrastruktúra Management Rendszert és az SAP rendszerek üzemeltetését támogató SAP komponenst, valamint továbbfejlesztettük a meglévő, SAP ERP gazdálkodási rendszert kiegészítő saját fejlesztésű rendszereket, továbbá újakat is létrehoztunk.

Az SAP ERP gazdálkodási rendszer üzemeltetési feladatainak átvételéhez, speciális IT szaktudás intézményen belüli biztosításához szükséges fejlesztéseket is megvalósítottunk. Létrejött az SAP Kompetencia Központ szervezeti egység, és elindítottuk a szoftvergyártó (SAP SE) általi szakmai minősítésének (primary certification) megszerzésére irányuló eljárást. Az egyetemi dolgozók valamint az oktatók (képzők képzése) SAP tárgyú képzéseken vettek részt rendszerhasználati és rendszerüzemeltetési ismeretek megszerzése, bővítése érdekében.

Vezetői és gazdaságinformatikai szaktudás egyetemi oktatásba történő becsatornázása keretében az SAP ERP gazdálkodási rendszer és az SAP BW adattárház rendszer támogatását végző egyetemi dolgozók képzéseket, szakmai támogatást nyújtottak a rendszerekkel foglalkozó kari oktatóknak.

A nemzetközi képzési potenciál növelése érdekében képzési tartalomfejlesztést végeztünk. Külföldi hallgatók idevonzására és képzésre alkalmas tananyagfejlesztés keretében az SAP ERP gazdálkodási rendszerre és az SAP BW adattárház rendszerre vonatkozóan angol nyelvű, gazdálkodási és informatikai képzéseken oktatható tárgyak tematikáit és tananyagait dolgoztuk ki.

 

 

Vezető: Dr. Kárpáti Tibor, a SAP Kompetencia Központ igazgatója

Szakmai asszisztens: Dr. Becsky-Nagy Patrícia, a Gazdaságtudományi Kar adjunktusa

Nyilvános projekttermékek elérhetősége: https://saportal.gf.unideb.hu/portal